sg

De drie-akkoorden theorie

In de drie-akkoorden theorie gaat het om de tonica (I), subdominant (IV) en de dominant (V). De interval tussen de grondtoon van deze akkoorden is een kwint. In de kwintencirkel staan de grondtonen van de drie akkoorden naast elkaar in de volgorde subdominant, tonica en dominant.

Akkoorden kunnen majeur (grote terts), mineur (kleine terts) of septime zijn, maar het dominante akkoord heeft altijd een grote terts en is meestal een septime-akkoord. De grote terts trekt naar de tonica als vraag en antwoord. De grote terts in het dominant akkoord is de leidtoon naar de tonica. De leidtoon wil oplossen in de tonica en het septime versterkt deze functie. De toonafstand tussen de leidtoon en de tonica is een halve toon.

Selecteer gewenste toonaard :

Akkoorden   I    IIm    IIIm    IV    V    VIm    VIIm-5   I   
Ionisch majeur Dorisch mineur Phryrgisch mineur Lydisch majeur Mixolydisch majeur Aeolisch relatieve mineur Locrisch verminderd Octaaf
3 akkoorden   
Akkoorden   I    IIm-5    III    IVm    Vm    VI    VII    I   
3 akkoorden   De harmonische trappen:

I    Tonica (tonic)
II    Subdominant (super-tonic)
b III    Verminderde vervanging van (flat-third)
IIIm    Vervanging van tonica of dominant (mediant)
IV    Subdominant (sub-dominant)
V    Dominant (dominant)
b VI    Verminderde subdominant (flat-sixth)
VI    Vervanging van subdominant of tonica (sub-mediant)
b VII    Verminderde dominant (subtonic, flat-sevenths)
VII    Vervanging van dominant (leading note)


De hoofdfuncties zijn Tonica, Subdominant en Dominant. De trappen II, IIIm, VI en VII
functioneren als een soort vervanger voor een van de hoofdfuncties.
De Engelstalige benamingen zijn tussen haakjes vermeld.

De majeur toonladder

Majeur Toonladder (Kerktoon: Ionische toonladder)
Progressie Akkoorden
I - IIm - IIIm - IV - V - VIm - VIIm-5
VIm - IIm - V - I (6-2-5-1)
IV - V - I (4-5-1)
V(7) - I (5-1)
IIIm - IIm - V - I (3-2-5-1)
I - VIm - IIm - V (1-6-2-5 Turn around)
I - VIm - IVm - V (1-6-4-5 Turn around)
I - IIIm - IVm - V (1-3-4-5)

Voorbeeld van een traditionele 12 maten blues in septime: 1-4-1-4      4-1-1-5    4-1-5-1

For You Blue - The Beatles:

|: I7 | IV7 |  I7 | IV7 | 
|  IV7 | I7  |  I7 | V7  | 
|  IV7 | I7  |  V7 | I7 :| 

|: D7 |  G7 |  D7 |  G7 | 		 
|  G7	|  D7 |  D7 |  A7 |		 
|  G7 |  D7 |  A7 |  D7 :|	


Voorbeeld van een 1-6-4-5 Turn around

If I had A Hammer - Trini Lopez

|: I  | VIm | IV  | V(7) :|		
|: D  | Bm  |  G  | A(7) :| 


De natuurlijke mineur toonladder

Natuurlijke Mineur Toonladder, Zuivere Kleine Tertstoonladder, Aeolisch Mineur, Relatief Mineur
Progressie Akkoorden
Im - IIm-5 - III - IVm - Vm - VI - VII
VI - IIm-5 - Vm - Im (6-2-5-1)
IVm- Vm - Im (4-5-1)
Vm(7) - Im (5-1)
III - IIm-5 - Vm - Im (3-2-5-1)
Im - VI - IIm-5 - Vm (1-6-2-5 turn around)
Im - VI - IVm - Vm (1-6-4-5 turn around)
Im - III - IVm - Vm (1-3-4-5)

Voorbeeld Harmonische Mineur Toonladder (traditionele 12 maten blues in mineur)
	
	|: Im  | Im | Im | Im  |
	| IVm | IVm | Im | Im  |
	| VI7 | V7 | Im | Im :|
	
B.B.King, John Lee Hooker, ...

	|: Bm  | Bm | Bm | Bm | 
	| Em  | Em | Bm | Bm | 
	| G7  | F#7 | Bm | Bm :| 	


De Harmonische Mineur Toonladder

Harmonische Mineur Toonladder
Progressie Akkoorden
Im - IIm-5 - III+5- IVm - V - VI - #VIIm-5
VI - IIm-5 - V - Im (6-2-5-1)
IVm - V - Im (4-5-1)
V(7) - Im (5-1)
III+5- IIm-5 - V - Im (3-2-5-1)
Im - VI - IIm-5 - V (1-6-2-5 turn around)
Im - VI - IVm - V (1-6-4-5 turn around)
Im - III+5 - IVm - V (1-3-4-5)


De Melodische Mineur Toonladder

Melodische Mineur Toonladder (Jazz-melodisch Mineur)
Progressie Akkoorden
Im - IIm - III+5 - IV - V - #VIm-5 - #VIIm-5
#VIm-5 - IIm - V - Im (6-2-5-1)
IV - V - Im (4-5-1)
V(7) - Im (5-1)
III+5- IIm - V - Im (3-2-5-1)
Im - #VIm - IIm - V (1-6-2-5 turn around)
Im - #VIm - IV - V (1-6-4-5 turn around)
Im - #III+5 - IV - V (1-3-4-5)


Majeur 7 Toonladder
Progressie Akkoorden
I - IIm - IIIm - - IV - V - VIm - VIIm-5
VIm - IIm - V - I (6-2-5-1)
IV - V - I (4-5-1)
V - I (5-1)
IIIm - - IIm - V - I (3-2-5-1)
I - VIm - IIm - V (1-6-2-5 turn around)
I - VIm - IVm - V (1-6-4-5 turn around)
I - IIIm - IVm - V (1-3-4-5)


Zigeuner mineur Toonladder (2131131)
Progressie Akkoorden
Im - IIm - IIIm- - IV - V - #VIm-5 - #VIIm-5
#VIm-5 - IIm - V - Im (6-2-5-1)
IV - V - Im (4-5-1)
V(7) - Im (5-1)
IIIm- - IIm - V - Im (3-2-5-1)
Im - #VIm - IIm - V (1-6-2-5 turn around)
Im - #VIm - IVm - V (1-6-4-5 turn around)
Im - #IIIm - IVm - V (1-3-4-5)
(c) 2024 Serge Girard