sg

Algemeen

Met deze Akkoordenzoeker kun je één of meerdere "noten" aanklikken en het laten zoeken naar akkoorden met deze noten.

Je kunt hierbij aangeven om te zoeken naar akkoorden op 5 verschillende manieren:

1) alleen de aangegeven noten in eender welke volgorde.
2) alleen de aangegeven noten in de volgorde zoals je ze hebt aangeklikt.
3) alle akkoorden met de aangegeven noten in eender welke volgorde.
4) alle akkoorden met de aangegeven noten in de volgorde zoals je ze hebt aangeklikt.
5) alle akkoorden.

Bijvoorbeeld: Je zoekt alle akkoorden met de combinatie D - F - A - C. De aanklik volgorde kan belang hebben. Zie manier 2 en 4!

Om op de eerste manier te zoeken klik je bij "Manier van zoeken" op "Akkoorden met alleen deze noten" en zorg je ervoor dat "Hou rekening met volgorde" afstaat. Bij het starten van het programma is deze manier van zoeken vooraf ingesteld. Om het zoeken te starten klik je op "Zoek Akkoorden".

Je krijgt nu het volgende resultaat:
Dm7 d=prime, f=kleine terts, a=reine kwint, c=kleine septime
F6 f=prime, a=grote terts, c=reine kwint, d=sext
Fadd13 f=prime, a=grote terts, c=reine kwint, d=tredecime

De akkoorden met exacte gelijkenis zijn geel rood gemarkeerd !Om op de tweede manier te zoeken klik je bij "Manier van zoeken" op "Akkoorden met alleen deze noten" en zorg je ervoor dat "Hou rekening met volgorde" aanstaat. Om het zoeken te starten klik je op "Zoek Akkoorden".

Je krijgt nu het volgende resultaat:
Dm7 d=prime, f=kleine terts, a=reine kwint, c=kleine septime

De F6 en Fadd13 zijn uit de reeks verdwenen omdat de volgorde (f=prime, a=grote terts, c=reine kwint, d=sext) niet overeenkomt met de gewenste volgorde.Om op de derde manier te zoeken klik je bij "Manier van zoeken" op "Akkoorden met onder andere deze noten" en zorg je ervoor dat "Hou rekening met volgorde" afstaat. Om het zoeken te starten klik je op "Zoek Akkoorden".

Je krijgt nu het volgende resultaat:
Am7 +5 -9 a=prime, c=kleine terts, f=overmatige kwint, d=kleine septime, ais=verminderde none
A#maj9 ais=prime, d=grote terts, f=reine kwint, a=grote septime, c=none
... ...
Dm7 d=prime, f=kleine terts, a=reine kwint, c=kleine septime
... ...
Gm11 g=prime, ais=kleine terts, d=reine kwint, f=kleine septime, a=none, c=undecime
34 akkoorden gevonden
3 akkoorden met exacte gelijkenis gevonden

Je krijgt alle akkoorden waarin ergens een D, een F, een A en een C aanwezig zijn.


Om op de vierde manier te zoeken klik je bij "Manier van zoeken" op "Akkoorden met onder andere deze noten" en zorg je ervoor dat "Hou rekening met volgorde" aanstaat. Om het zoeken te starten klik je op "Zoek Akkoorden".

Je krijgt nu het volgende resultaat:
Dm7 d=prime, f=kleine terts, a=reine kwint, c=kleine septime
... ...
Dm11 d=prime, f=kleine terts, a=reine kwint, c=kleine septime, e=none, g=undecime
11 akkoorden gevonden
1 akkoord met exacte gelijkenis gevonden

Je krijgt alle akkoorden waarin ergens een D, een F, een A en een C aanwezig zijn. Aangezien hier de gewenste volgorde d=prime, f=terts, a=kwint en c onbepaald is, krijg je enkel alle D mineur septimes.


Met de vijfde manier van zoeken kun je alle noten uitblanken (knop Reset) en klik je op "Zoek Akkoorden".

Je krijgt dan alle akkoorden. Aangezien de akkoorden eerst gesorteerd worden, duurt het enkele seconden voor je resultaat krijgt!


Bij de eerste 4 manieren van zoeken krijg je, onder aan de lijst, 4 knoppen om het resultaat te sorteren op:

aantal klanken de akkoorden met de minste noten staan bovenaan, waardoor deze het meest kunnen overeenkomen met hetgeen gevraagd werd.
opbouw prime a komt bovenaan de lijst
familie majeur boven en daar binnen op opbouw (prime a eerst)
naam op akkoordnaam; de A akkoorden eerst

Om de gewenste sorteervolgorde aan te passen kun je op Reset drukken, de noten in de gewenste volgorde aanduiden en het zoeken starten. Je kunt ook, als je bijvoorbeeld D-F-C-A aanduidde in plaats van D-F-A-C, de A en C deselecteren en vervolgens de A en daarna de C aanduiden en dan het zoeken starten.
De gewenste sorteervolgorde komt te staan onder de aangeklikte noten.

Hoe meer noten je aanklik hoe juister (dus minder) je krijgt. Eén noot geeft meer dan 400 akkoorden en 6 noten geven meestal maar 1 of 2 akkoorden.

Hoewel er redelijk veel tijd en zorg is besteed aan het opstellen van deze akkoordenlijst, is het niet uitgesloten dat de gegevens niet volledig zijn of foutloos zijn. Indien je suggesties hebt, mail mij dan!


Klik de noten aan en druk op 'Zoek akkoorden' om te zien welke akkoorden deze noten bevatten.


C C#
Db
D D#
Eb
E F F#
Gb
G G#
Ab
A A#
Bb
B Manier van zoeken


Akkoorden met alleen deze noten Akkoorden met onder andere deze noten
Hou rekening met volgorde

         Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

(c) 2015 Serge Girard