sg

Algemeen

Barré akkoorden zijn akkoorden waarbij met n vinger (meestal de wijsvinger) 2 of meerdere snaren tegelijkertijd ingedrukt worden. Dit soort akkoorden vereist iets meer ervaring en kracht en worden daarom later behandeld. De wijsvinger wordt dan als een soort "capo" gebruikt!

Er zijn ook barré akkoorden waarbij met 2 of 3 vingers tegelijkertijd meerdere snaren worden ingedrukt. Deze zijn wat complexer en vallen hier buiten.

Zowat alle akkoorden kunnen in een of andere barré vorm gespeeld worden, terwijl lang niet alle barré akkoorden open gespeeld kunnen worden!

Er zijn 5 zogenaamde basis "akkoordvormen", te weten: het A-akkoordvorm, het C-akkoordvorm, het D-akkoordvorm, het E-akkoordvorm en het G-akkoordvorm. Met deze 5 vormen kunnen alle tussenliggende akkoorden gevormd worden.

De meest voorkomende vormen zijn de A- en E- vormen omdat met deze de meeste subvormen redelijk gemakkelijk te vormen zijn.

NB. Het B-akkoord is afgeleid van het A-akkoord en het F-akkoord van het E-akkoord.

"Gebroken" akkoorden kunnen je vinden onder "Arpeggios" .

"Closed" en "drop" akkoorden kun je vinden bij "Omkeringen en inversies".

Akkoorden worden middels "diagrammen" voorgesteld:

Asus4 (A sus4)		benaming van het akkoord
e | - | - | - |	e	de hoge E snaar 
B | - | 3 | 4 |	d	de B snaar 
G | - | 2 | - |	a	de G snaar 
D | - | 1 | - |	d	de D snaar 
A | 0 | - | - |	a	de A snaar
E | x | - | - |		de lage E snaar
0e positie		de positie op de hals

1e kolom is de naam van de snaar
2e kolom is de plaats vr de 1e fret
3e kolom is de plaats vr de 2e fret
4e kolom is de plaats vr de 3e fret
5e kolom is de plaats vr de 4e fret (alleen indien nodig is het gebruikt)
6e kolom is de plaats vr de 5e fret (alleen indien nodig is het gebruikt)
Laatste kolom: de naam van de noot in het akkoord

De cijfers in de diagrammen stellen de vingers voor:

1 wijsvinger
2 middelvinger
3 ringvinger
4 pink
5 duim
(n) optioneel
X niet meegespeeld maar wel reeds ingedrukt door middel van de "barré-vinger". Dient afgedempt te worden met de vinger die op de snaar erboven of eronder ingedrukt wordt (zie bijvoorbeeld de A6)
0 open snaar

Bij bepaalde akkoorden is deze vingerzetting niet verplicht maar aanbevolen !
Afhankelijk van het volgend te spelen akkoord kies je de vingerzetting.

Bij bepaalde akkoorden worden vingers geplaatst die erna "overruled" worden door andere vingers! Bijvoorbeeld de Asus4 en de Dsus4. Deze akkoorden zijn het gemakkelijks te vormen door respektievelijk eerst A de vormen en vervolgens de pink op de laatste positie te plaatsen. Hierdoor kun je zeer snel een A, Asus4, A etc. spelen. Dit geldt ook voor de Dsus4.

Half open barré akkoorden:

Dit zijn barré akkoorden waarbij gelijkertijd n of meerdere open snaren gespeeld worden:


A6 (A sext)
e | - | 1 | - |	f#
B | - | 1 | - |	c#
G | - | 1 | - |	a
D | - | 1 | - |	e
A | 0 | - | - |	a
E | x | - | - |	 
  0e positie

A7 (A septime)
e | - | 1 | 2 |	g
B | - | 1 | - |	c#
G | - | 1 | - |	a
D | - | 1 | - |	e
A | 0 | - | - |	a
E | x | - | - |	 
  0e positie

Dmaj7 (D majeur septime)
e | - | 1 | - |	f#
B | - | 1 | - |	c#
G | - | 1 | - |	a
D | 0 | - | - |	d
A | x | - | - |	
E | x | - | - |	 
  0e positie

Dm7 (D mineur septime)
e | 1 | - | - |	f
B | 1 | - | - |	c
G | - | 2 | - |	a
D | 0 | - | - |	d
A | x | - | - |	
E | x | - | - |	 
  0e positie

Csus4 (C sus4)
e | 1 | - | - |	f
B | 1 | - | - |	c
G | - | 0 | - |	g
D | - | 2 | - |	e
A | - | - | 4 |	c
E | - | - | 3 |	g
  0e positie
 

Omkeringen met akkoorden:

Elk akkoord kan minstens drie keer binnen een octaaf gespeeld worden. In verschillende liggingen wel te verstaan. Hiervoor worden de verschillende vormen gebruikt. De aanslagvolgorde van de grondtoon, terts en kwint verschilt tussen de vormen. Dit wordt een omkering genoemd. Bv de A:


A (A majeur)			open A vorm
e | 0 | - | - |			e
B | - | 3 | - |			c#
G | - | 2 | - |			a
D | - | 1 | - |			e
A | 0 | - | - |			a
E | x | - | - |
  0e positie


A (A majeur)			barré A en G-vorm
e | - | 1 | - | - | 4 | 	a
B | - | 1 | - | - | - |		c#
G | - | 1 | - | - | - |		a
D | - | 1 | - | - | - |		e
A | 0 | - | - | - | - |		a
E | x | - | - | - | - |		
  0e positie


A (A majeur)			barré A en G-vorm: power chord !
e | - | 1 | - | - | 4 | 	a
B | - | 1 | - | - | 4 |		e
G | - | 1 | - | - | - |		a
D | - | 1 | - | - | - |		e
A | 0 | - | - | - | - |		a
E | x | - | - | - | - |		
  0e positie


A (A majeur)			barré G-vorm
e | 1 | - | - | 4 | - | 	a
B | - | 1 | - | - | - |		c#
G | 1 | - | - | - | - |		a
D | 1 | - | - | - | - |		e
A | 1 | - | 2 | - | - |		c#
E | 1 | - | - | 3 | - |		a
  2e positie


A (A majeur)			barré E-vorm
e | 1 | - | - |			a	
B | 1 | - | - |			e
G | 1 | 2 | - |			c#
D | 1 | - | 3 |			a
A | 1 | - | 4 |			e
E | 1 | - | - |			a
  5e positie


A (A majeur)			barré D-vorm
e | 1 | - | 3 | - |		c#
B | 1 | - | - | 4 |		a
G | 1 | - | 2 | - |		e
D | 1 | - | - | - |		a
A |(1)| - | - | - |		(e)
E | x | - | - | - |	
  7e positie


A (A majeur)			barré C-vorm
e | 1 | - | - | - |		c#
B | 1 | 2 | - | - |		a
G | 1 | - | - | - |		e
D | 1 | - | 3 | - |		c#
A | 1 | - | - | 4 |		a
E | x | - | - | - |	
  9e positie

 

A - akkoordvormen:


Het D-akkoord in de A-vorm:


1) plaats de wijsvinger op de 5e positie (tussen de 4e en 5e fret) over alle snaren.
2) plaats de middelvinger op de D-snaar op de 7e positie.
3) plaats de ringvinger op de G-snaar op de 7e positie.
4) plaats de pink op de B-snaar op de 7e positie.

Dit akkoord vormt nu de basis voor het D-akkoord. Van hieruit kun je de mineur, de septime, de sext enzovoort vormen.

Door het hele akkoord een fret naar rechts te verschuiven (= verhogen) krijg je een ander akkoord: de D#. Elke fret die je nu naar rechts op schuift geeft vervolgens de E, de F, de F#, de G enzovoort (zo ver als je vingers en je gitaar het toelaten !)

Door het hele akkoord een fret naar links te verschuiven (= verlagen) krijg je ook een ander akkoord: de C#. Elke fret die je nu naar rechts op schuift geeft vervolgens de C, de B, de A# en de A. Bij deze laatste wordt de wijsvinger uiteraard niet gebruikt !

De laagste toon van dit akkoord is de basisnoot. Let wel op want de laagste snaar is hier gedempt !

D (D majeur)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | 4 |	f#
G | 1 | - | 3 |	d
D | 1 | - | 2 |	a
A | 1 | - | - |	d
E | 1 | - | x |	 
  5e positie


Dmaj7 (D majeur septime)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | 4 |	f#
G | 1 | 2 | - |	d#
D | 1 | - | 3 |	a
A | 1 | - | - |	d
E | 1 | - | x |	 
  5e positie


D7 (D septime)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | 4 |	f#
G | 1 | - | - |	e
D | 1 | - | 2 |	a
A | 1 | - | - |	d
E | 1 | - | x |	 
  5e positie


D6 (D sext)
e | 1 | - | 3 |	b
B | 1 | - | 3 |	f#
G | 1 | - | 3 |	d
D | 1 | - | 3 |	a
A | 1 | - | - |	d
E | x | - | - |	 
  5e positie


Dm (D mineur)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | 2 | - |	f
G | 1 | - | 4 |	d
D | 1 | - | 3 |	a
A | 1 | - | - |	d
E | 1 | - | x |	 
  5e positie


Dm7 (D mineur septime)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | 2 | - |	f
G | 1 | - | - |	c
D | 1 | - | 3 |	a
A | 1 | - | - |	d
E | 1 | - | x |	 
  5e positie


Dm6 (D mineur sext)
e | 1 | - | 4 |	b
B | 1 | 2 | - |	f
G | 1 | - | x |	
D | 1 | - | 3 |	a
A | 1 | - | - |	d
E | 1 | - | x |	 
  5e positie

C - akkoordvormen:


Het F-akkoord in de C-vorm:


1) plaats de wijsvinger op de 5e positie (tussen de 4e en 5e fret) over alle snaren.
2) plaats de middelvinger op de B-snaar op de 6e positie.
3) plaats de ringvinger op de D-snaar op de 7e positie.
4) plaats de pink op de A-snaar op de 8e positie.

Dit akkoord vormt nu de basis voor het F-akkoord. Van hieruit kun je de majeur septime vormen.

De laagste toon van dit akkoord is de basisnoot. Let op want de laagste snaar is hier gedempt !

Door het hele akkoord een fret naar rechts te verschuiven (= verhogen) krijg je een ander akkoord: de F#. Elke fret die je nu naar
rechts op schuift geeft vervolgens de G, de G#, de A, de A# enzovoort (zo ver als je vingers en je gitaar het toelaten!)

Door het hele akkoord een fret naar links te verschuiven (= verlagen) krijg je ook een ander akkoord: de E. Elke fret die je nu naar rechts op schuift geeft vervolgens de D#, de D, de C# en de C. Bij deze laatste wordt de wijsvinger uiteraard niet gebruikt!

F (F majeur)
e | 1 | - | - | - |		a
B | 1 | 2 | - | - |		f
G | 1 | - | - | - |		c
D | 1 | - | 3 | - |		a
A | 1 | - | - | 4 | 	f
E | 1 | - | - | x |		
  5e positie


Fmaj7 (F majeur septime)
e | 1 | - | - | - |		a
B | 1 | - | - | - |		e
G | 1 | - | - | - |		c
D | 1 | - | 3 | - |		a
A | 1 | - | - | 4 | 	f
E | 1 | - | - | x |		
  5e positie


D - akkoordvormen:


Het G-akkoord in de D-vorm:

1) plaats de wijsvinger op de 5e positie (tussen de 4e en 5e fret) over alle snaren.
2) plaats de middelvinger op de D-snaar op de 7e positie.
3) plaats de ringvinger op de e-snaar op de 7e positie.
4) plaats de pink op de B-snaar op de 8e positie.

Dit akkoord vormt nu de basis voor het G-akkoord. Van hieruit kun je ook weer verdere akkoorden vormen.

De laagste toon van dit akkoord is de basisnoot. Let op de laagste snaar is hier gedempt !

Door het hele akkoord een fret naar rechts te verschuiven (= verhogen) krijg je een ander akkoord: de G#. Elke fret die je nu naar rechts op schuift geeft vervolgens de A, de A#, de B, de C enzovoort (ook weer tot zo ver als je vingers en je gitaar het toelaten!)

Door het hele akkoord een fret naar links te verschuiven (= verlagen) krijg je ook een ander akkoord: de F#. Elke fret die je nu naar rechts op schuift geeft vervolgens de F, de E, de D# en de D. Ook bij deze laatste wordt de wijsvinger uiteraard niet gebruikt!

G (G majeur)
e | 1 | - | 3 | - |		b
B | 1 | - | - | 4 |		g
G | 1 | - | 2 | - |		d
D | 1 | - | - | - |		g
A | 1 | x | - | - |		(d)
E | 1 | x | - | - |		
  5e positie


Gmaj7 (G majeur septime)
e | 1 | - | 3 | - |		b
B | 1 | - | 3 | - |		f#
G | 1 | - | 3 | - |		d
D | 1 | - | - | - |		g
A | 1 | x | - | - |		(d)
E | 1 | x | - | - |		
  5e positie


G7 (G septime)
e | 1 | - | 4 | - |		b
B | 1 | 2 | - | - |		f
G | 1 | - | 3 | - |		d
D | 1 | - | - | - |		g
A | 1 | x | - | - |		(d)
E | 1 | x | - | - |		
  5e positie


G6 (G sext)
e | 1 | - | 4 | - |		b
B | 1 | - | - | - |		e
G | 1 | - | 3 | - |		d
D | 1 | - | - | - |		g
A | 1 | x | - | - |		(d)
E | 1 | x | - | - |		
  5e positie


Gm (G mineur)
e | 1 | 2 | - | - |		a#
B | 1 | - | - | 4 |		g
G | 1 | - | 3 | - |		d
D | 1 | - | - | - |		g
A | 1 | x | - | - |		(d)
E | 1 | x | - | - |		
  5e positie
 

Gm7 (G mineur septime)
e | 1 | 3 | - | - |		a#
B | 1 | 2 | - | - |		f
G | 1 | - | 4 | - |		d
D | 1 | - | - | - |		g
A | 1 | x | - | - |		(d)
E | 1 | x | - | - |		
  5e positie


Gm6 (G mineur sext)
e | 1 | 2 | - | - |		a#
B | 1 | - | - | - |		e
G | 1 | - | 3 | - |		d
D | 1 | - | - | - |		g
A | 1 | x | - | - |		(d)
E | 1 | x | - | - |		
  5e positie

E - akkoordvormen:


Het A-akkoord in de E-vorm:

Het A-akkoord in de E-vorm:

1) plaats de wijsvinger op de 5e positie (tussen de 4e en 5e fret) over alle snaren.
2) plaats de middelvinger op de G-snaar op de 6e positie.
3) plaats de ringvinger op de A-snaar op de 7e positie.
4) plaats de pink op de D-snaar op de 7e positie.

Dit akkoord vormt nu de basis voor het A-akkoord. Van hieruit kun je de mineur, de septime, de sext enzovoort vormen.

De laagste toon van dit akkoord is de basisnoot !

Door het hele akkoord een fret naar rechts te verschuiven (= verhogen) krijg je een ander akkoord: de A#. Elke fret die je nu naar rechts op schuift geeft vervolgens de B, de C, de C#, de D enzovoort (zo ver als je vingers en je gitaar het toelaten!)

Door het hele akkoord een fret naar links te verschuiven (= verlagen) krijg je ook een ander akkoord: de G#. Elke fret die je nu naar rechts op schuift geeft vervolgens de G, de F#, de F en de E. Bij deze laatste wordt de wijsvinger uiteraard niet gebruikt!A (A majeur)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | - |	e
G | 1 | 2 | - |	c#
D | 1 | - | 3 |	a
A | 1 | - | 4 |	e
E | 1 | - | - |	a
  5e positie


Amaj7 (A majeur septime)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | - |	e
G | 1 | 3 | - |	c#
D | 1 | 2 | - |	g#
A | 1 | - | 4 |	e
E | 1 | - | - |	a
  5e positie


A7 (A septime)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | - |	e
G | 1 | 2 | - |	c#
D | 1 | - | - |	g
A | 1 | - | 3 |	e
E | 1 | - | - |	a
  5e positie


A6 (A sext)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | 4 |	f#
G | 1 | 2 | - |	c#
D | 1 | - | x |	
A | 1 | - | 3 |	e
E | 1 | - | - |	a
  5e positie


Am (A mineur)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | - |	e
G | 1 | - | - |	c
D | 1 | - | 3 |	a
A | 1 | - | 2 |	e
E | 1 | - | - |	a
  5e positie


Am7 (A mineur septime)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | - |	e
G | 1 | - | - |	c
D | 1 | - | - |	g
A | 1 | - | 2 |	e
E | 1 | - | - |	a
  5e positie


Am6 (A mineur sext)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | 4 |	f#
G | 1 | - | - |	c
D | 1 | - | 3 |	a
A | 1 | - | 2 |	e
E | 1 | - | - |	a
  5e positie


A 5+ (A overmatige kwint of A augmented)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | 3 | - |	f
G | 1 | 2 | - |	c#
D | 1 | - | 4 |	a
A | 1 | - | x |	x
E | 1 | - | - |	a
  5e positie
 

Adim (A diminished)
e | 1 | - | - |	a
B | 1 | - | 4 |	f#
G | 1 | - | - |	c
D | 1 | - | 3 |	a
A | 1 | 2 | - |	d#
E | 1 | - | - |	a
  5e positie

G - akkoordvormen:


Het C-akkoord in de G-vorm:

1) plaats de wijsvinger op de 5e positie (tussen de 4e en 5e fret) over alle snaren.
2) plaats de middelvinger op de A-snaar op de 7e positie.
3) plaats de ringvinger op de E-snaar op de 8e positie.
4) plaats de pink op de e-snaar op de 8e positie.

Dit akkoord vormt nu de basis voor het C-akkoord. Van hieruit kun je de mineur, de septime, de sext enzovoort vormen.

De laagste toon van dit akkoord is de basisnoot !

Door het hele akkoord een fret naar rechts te verschuiven (= verhogen) krijg je een ander akkoord: de C#. Elke fret die je nu naar rechts op schuift geeft vervolgens de D, de D#, de E, de F enzovoort (zo ver als je vingers en je gitaar het toelaten!)

Door het hele akkoord een fret naar links te verschuiven (= verlagen) krijg je ook een ander akkoord: de B. Elke fret die je nu naar rechts op schuift geeft vervolgens de A#, de A, de G# en de G. Bij deze laatste wordt de wijsvinger uiteraard niet gebruikt!

C (C majeur)
e | 1 | - | - | 4 |	c
B | 1 | - | - | - |	e
G | 1 | - | - | - |	c
D | 1 | - | - | - |	g
A | 1 | - | 2 | - |	e
E | 1 | - | - | 3 |	c
  5e positie


Cmaj7 (C majeur septime)
e | 1 | - | 3 | - |	b
B | 1 | - | - | - |	e
G | 1 | - | - | - |	c
D | 1 | - | - | - |	g
A | 1 | - | 2 | - |	e
E | 1 | - | x | - |	
  5e positie


C7 (C septime)
e | 1 | 2 | - | - |	a#
B | 1 | - | - | - |	e
G | 1 | - | - | - |	c
D | 1 | - | - | - |	g
A | 1 | - | 3 | - |	e
E | 1 | - | - | 4 |	c
  5e positie


C6 (C sext)
e | 1 | - | - | - |	a
B | 1 | - | - | - |	e
G | 1 | - | - | - |	c
D | 1 | - | - | - |	g
A | 1 | - | 3 | - |	e
E | 1 | - | - | 4 |	c
  5e positie

Afgeleide akkoordvormen:


In verschillende stylen (Jazz, Bossa Nova, ...) worden akkoorden gebruikt die afgeleidt zijn van barré en open akkoorden. Het zijn geen barré akkoorden meer maar kunnen (als er geen open snaren gebruikt zijn) op alle posities van de hals gespeeld worden.
Van sommige is de "herkomst" duidelijk zichtbaar, andere zijn iets lastiger:


Am7 (A mineur septime)
e | x | - | - | - |	
B | 3 | - | - | - | e
G | 2 | - | - | - | c
D | 1 | - | - | - | g
A | 0 | - | - | - | a	-->dempen indien op een andere positie 
E | x | - | - | - |	 
  5e positie


A7 (A septime)
e |(0)| - | - | - |(e) -->dempen indien op een andere positie 
B | - | - | 3 | - | g
G | 1 | - | - | - | c#
D | - | 2 | - | - | a
A |(0)| - | - | - |(a) -->dempen indien op een andere positie 
E | x | - | - | - |	 
  6e positie


A7 *5 (A septime zonder kwint)
e | x | - | - | 
B | x | - | - | 
G | - | - | 4 | c#
D | - | 3 | - |	g
A | 1 | - | - |	c# 
E | - | 2 | - |	a 
  4e positie


A (A majeur) 
e | x | - | - | - | 
B | x | - | - | - | 
G | - | - | 3 | - | e
D | 1 | - | - | - | a
A | x | - | - | - | 
E | - | - | 2 | - | c# 
  7e positie


A +5 (A overmatige kwint) 
e | x | - | - | - | 
B | x | - | - | - | 
G | 1 | - | - | - | a
D | - | 2 | - | - | f
A | - | - | 3 | - | c#
E | - | - | - | 4 | a 
  2e positie


B7 *5(B majeur septime zonder kwint) 
e | x | - | - | - | d#
B | x | - | - | 4 | a
G | 1 | - | 3 | - | d#
D | x | 2 | - | - | b
A | x | - | - | - | 
E | x | - | - | - | 
  8e positie


Cmaj7 (C majeur septime)
e | x | - | - | - | - | 	
B | - | - | - | - | 4 | e
G | - | - | - | 2 | - | b
D | - | - | - | - | 3 | g
A | - | - | 1 | - | - | c
E | x | - | - | - | - | 
  0e positie


Cmaj7 (C majeur septime)
e | x | - | - | - | - | 	
B | x | - | - | - | - | 
G | - | - | - | 4 | - | b
D | - | 1 | - | - | - | e
A | - | - | 3 | - | - | c
E | x | - | 2 | - | - | g
  0e positie
Dit akkoord kun je afwisselend spelen met de G gedempt


Cmaj9 (C majeur none)
e | 0 | - | - | - | - | (e) optioneel
B | - | - | 3 | - | - | d
G | - | - | - | 4 | - | b
D | - | 1 | - | - | - | e
A | - | - | 2 | - | - | c
E | - | - | 2 | - | - | g
  0e positie
Dit akkoord kun je afwisselend spelen met de G gedempt


C9 *5 (C none zonder kwint)
e | 0 | - | - | - | - | e	-->dempen indien op een andere positie 
B | - | - | 4 | - | - |	d
G | - | - | 3 | - | - | a#
D | x | - | - | - | - | 
A | - | - | 2 | - | - | c
E | x | - | - | - | - | 
  0e positie


Cm6 (C mineur sext) 
e | - | - | 3 | - | - | g
B | - | - | - | 4 | - |	d#
G | - | 1 | - | - | - | a
D | x | - | - | - | - | 
A | x | - | 2 | - | - | c
E | - | - | 2 | - | - | g
  0e positie


Cm6 *5 (C mineur sext zonder kwint)
e | x | - | - | - | 
B | x | - | - | - | 
G | - | 3 | - | - | d#
D | 1 | - | - | - | a
A | x | - | - | - | 
E | - | 2 | - | - | c 
  7e positie


Cm7 *5 (C mineur septime zonder kwint)
e | x | - | - | - | 
B | x | - | - | - | 
G | 4 | - | - | - | d#
D | 3 | - | - | - | a#
A | x | - | - | - | 
E | 2 | - | - | - | c 
  8e positie


C6 *5 (C sext zonder kwint)
e | x | - | - | - | 
B | x | - | - | - | 
G | - | - | 3 | - | e
D | 1 | - | - | - | a
A | x | - | - | - | 
E | - | 2 | - | - | c 
  7e positie


C#dim (Cis diminished)
e | x | - | - | - | - | 
B | - | - | - | - | 4 |	e
G | - | - | 1 | - | - | a#
D | - | - | - | - | 3 | g
A | - | - | - | 2 | - | c#
E | x | - | - | - | - | 
  0e positie


D7 *5 (D septime zonder kwint)
e | x | - | - | 
B | x | - | - | 
G | - | 3 | - | c
D | 1 | - | - | f#
A | - | 2 | - | d 
E | x | - | - | 
  4e positie


D7 *5 (D septime zonder kwint)
e | x | - | - | - | 
B | x | - | - | 4 | f# 
G | - | 3 | - | - | c
D | 1 | - | - | - | f#
A | - | 2 | - | - | d 
E | x | - | - | - | 
  4e positie


Dmaj9 (D majeur none) (zonder grote terts)
e | 0 | - | - |	e					
B | - | 2 | - |	c#		
G | - | 1 | - |	a		
D | 0 | - | - |	d	-->dempen indien op een andere positie (of in barré)
A | x | - | - |			
E | x | - | - |			
  0e positie			


Dmaj9 (D majeur none)
e | x | - | - |	 
B | - | 3 | - |	e
G | - | - | 4 |	c#
D | 1 | - | - |	f#
A | - | 2 | - |	d
E | - |(2)| - |(a)
  4e positie

Dm -5 (D mineur verminderde kwint)
e | 1 | - | - | - | g#	 
B | - | - | 3 | - | f
G | - | - | - | 4 | d
D | - | - | 2 | - | g#
A | x | - | - | - | 
E | x | - | - | - | 
  4e positie


E (E majeur)
e | x | - | - |	 
B | - | 2 | - |	e
G | 1 | - | - |	b
D | - | - | 3 |	g
A | x | - | - |	
E | x | - | - |
  4e positie


Fmaj7 (F majeur septime)
e | x | - | - | - |	
B | 2 | - | - | - |	c
G | - | 4 | - | - |	a
D | - | 3 | - | - |	e
A | - | - | - | - |	
E | 1 | - | - | - |	f
  0e positie


F6 (F sext)
e | x | - | - | - |	
B | 2 | - | - | - |	c
G | - | 4 | - | - |	a
D | 0 | - | - | - |	d -->dempen indien op een andere positie 
A | x | - | - | - |	
E | 1 | - | - | - |	f
  0e positie


F7 (F septime)
e | x | - | - | - |	
B | 2 | - | - | - |	c
G | - | 3 | - | - |	a
D | 1 | - | - | - |	d#
A | x | - | - | - |	
E | 5 | - | - | - |	f
  0e positie


F7 (F septime)
e | x | - | - | - |	
B | x | - | - | - |	
G | - | 3 | - | - |	d#
D | 1 | - | - | - |	a 
A | - | 2 | - | - |	f
E | - | 2 | - | - |	c
  7e positie
Dit akkoord kun je afwisselend spelen met de C gedempt


Fm7 (F mineur septime)
e | x | - | - | - |	
B | x | - | - | - |	
G | - | - | 3 | - |	d#
D | 1 | - | - | - |	g#
A | - | - | 2 | - |	f
E | - | - | 2 | - |	c
  6e positie
Dit akkoord kun je afwisselend spelen met de C gedempt


F#maj7 -5 *3 (F# majeur septime verminderde kwint, zonder terts)
e | x | - | - | - |	
B | - | - | - | 4 |	f
G | - | - | 3 | - |	c
D | - | 2 | - | - |	f#
A | 1 | - | - | - |	c
E | x | - | - | - |	
  3e positie


F#7 (F# septime)
e | 0 | - | - | - | - | e
B | - | 1 | - | - | - | c#
G | - | - | 2 | - | - | a#
D | - | - | - | 3 | - | f#
A | x | - | - | - | - | 
E | - | 5 | - | - | - | f#
  0e positie


G7 sus4 (G septime sus4)
e | x | - | - | - | - | 	
B | - | - | 1 | - | - | d
G | - | - | 1 | - | 4 | c
D | - | - | 1 | - | - | f
A | x | - | - | - | - | 
E | - | - | 1 | - | - | g
  0e positie


G6 (G sext)
e | - | - | 2 | - | - | g
B | - | - | - | - | 4 | e
G | - | - | - | 3 | - | b
D |(0)| - | - | - | - | (d) -->dempen indien op een andere positie 
A | x | - | - | - | - | 
E | - | - | 1 | - | - | g
  0e positie


G7 *5 (G septime zonder kwint)
e | x | - | - | - | - | 
B | x | - | - | - | - | 
G | - | - | - | 3 | - | b
D | - | - | 2 | - | - | f 
A | x | - | - | - | - | 
E | - | - | 1 | - | - | g
  0e positie


G7 *5 (G septime zonder kwint)
e | x | - | - | - | - | 
B | x | - | - | - | - | 
G | - | - | - | 4 | - | b
D | - | - | 3 | - | - | f 
A | - | 1 | - | - | - | b
E | - | - | 2 | - | - | g
  0e positie


Gm7 (G mineur septime) 
e | 1 | - | - | - | - | f	
B | - | - | 4 | - | - | d
G | - | - | 3 | - | - | a#
D | x | - | - | - | - | 
A | x | - | - | - | - | 
E | - | - | 2 | - | - | g
  0e positie


G -5 *3 (G verminderde kwint zonder terts) 
e | x | - | - | - | - | 	
B | x | - | - | - | - | 
G | - | - | - | 4 | - | c#
D | - | - | 3 | - | - | g
A | - | 2 | - | - | - | c#
E | 1 | - | - | - | - | g
  3e positie


G7 add13 *5 (G septime add dertien zonder kwint) 
e | - | - | x | - | - | 	
B | - | - | 1 | - | 4 | e
G | - | - | 1 | 3 | - | b
D | - | - | 1 | - | - | f
A | - | - | x | - | - | 
E | - | - | 1 | - | - | g
  0e positie


(c) 2024 Serge Girard